Tuesday, December 11, 2012

crescentMOON

masaya ako ngayon.
naluluha ako sa sobrang kasiyahan.
nararamdaman ito ng puso ko.
pero batid ko din ang alinlangan.
ang pangamba na kapag nabigong muli,
hindi ko na alam kung paano mag simula uli.
kung paano bubuohin ang sarili.

masaya ako ngayon.
abnormal ang tibok ng puso ko ngayon.

121112tiusday