Tuesday, March 25, 2014

likeAIR

have you ever experienced how it feels to be in "real comfort"?
how waking up each day feels like the freshest sunshine and daisies all around..
can you really put to words the deepest meanings of a true love's sigh?
how each breathing out makes you feel that you're "the lucky one"
will you ever let go of your biggest reason for everything?
while everyone else think you can't have everything

hindi daw lahat ng laban dapat mong harapin
hindi rin lahat ng pag ibig dapat mong ilaban

pero ang totoo, 
may mga bagay sa mundo na sadyang haharapin gaano man karami ang pagsubok na dumating
may mga pag ibig din na ilalaban gaano man ito kakomplikado
dahil ang puso ng tao ay may katangian na mahirap isalarawan sa maraming pagkakataon
ang puso ng tao ay pilit na hihinga hanggat kaya pa nito

at ang tunay na pag ibig, 
will keep holding on even if it takes a lot of sacrifice,
lalaban hanggat kaya pa 
after all,
pag ibig nga..


032514tuesday
Friday, February 1, 2013

beautifulSOUL

it's been a while since my last blog entry. but i really hope i can write more this year.  i am writing this with a really happy heart.  2012 ended with a big surprise, that is, finally getting myself to say that "i am ok. i am exactly where God wants me to be. i am ok. healed, stronger..." it's amazing to see that the past year flew somewhat fast. it was like waking up one day and i knew at that point that the struggle is over, and that at last, i am ready to flap my wings. yes, the Mya is no longer ligaw... she is now ready to fly high..

although it was only during the last quarter that self re-construction was over, i have every reason to celebrate 2012.  i will have a separate entry for my past year summary, in the meantime, allow me to let you know that since i am now flapping my wings, i believe it's also best to change name. of course, MyangLigaw will always be a special part of me. she is, after all, my epitome of a strong being..
 hindi kailanman matatawaran ang tatag ng loob na ipinakita at itinaya niya.  walang alinlangan na hinarap niya ang hirap na pinagdaan, pati na ang takot at lungkot na niyakap ng buong-buo.  si MyangLigaw ay patunay na ang buhay, mahirap man, ay may taglay na kagandahang ipamamalas sa bawat nilalang... at ang pag ibig ay parang majika na patuloy na mag aanyaya sa atin na bumangon at harapin ng may pag asa ang mga nakalaan sa atin...
and as i face this year with a happy and hopeful heart, i will keep telling myself that i am blessed in a lot of ways.. and that around me are people who are always ready to join me in my flight (even with broken wings)..

i am scarred. and i say that with pride and great owning.

i am scarred, and that makes me a beautiful and lovely soul all the more.   

02012013friday

Tuesday, December 11, 2012

crescentMOON

masaya ako ngayon.
naluluha ako sa sobrang kasiyahan.
nararamdaman ito ng puso ko.
pero batid ko din ang alinlangan.
ang pangamba na kapag nabigong muli,
hindi ko na alam kung paano mag simula uli.
kung paano bubuohin ang sarili.

masaya ako ngayon.
abnormal ang tibok ng puso ko ngayon.

121112tiusday

Wednesday, November 7, 2012

yeyLORD

just when i am nearly in the peak of the brand new me, God sends me one huge surprise of a lifetime.

Lord naman, and hirap naman nito.. :(

ay naku ay naku!! paano ba ito?

110712wednesday 


Monday, November 5, 2012