Friday, October 15, 2010

behindU-TURNS

kung bibigyan ako ng Diyos ng pagkakataon na muli kang makasama johnny, hihintayin ko na lang ang araw na iyon.. -jenny, endless love-
 
because true love can never forget
don't you go,away, I know,
without your love,
i'll never find my way back home

'cause you and me,
so happily,
make all our dreams of make believe reality

la la la la la la la la la la la

troubles, never find us there
oh, bubbles, float through the air,

float through the air
float through the air air air air

la la la la la la la la la la la

so don't you go,
away, I know,
without your love,
i'll never find my way back home,
i'll never find my way back home,
no, no,
i'll never find my way back home,
no, no,
i'll never find my way back home

 
-find my way back home, priscilla ahn-

kagaya ng karaniwang istorya ng pag ibig, hindi man nasabing "and they lived happily ever after" sina johnny at jenny, mararamdaman na naging higit pa sa "ever after" ang kanilang pagmamahal sa isa't-isa..  hindi naman ako kinikilig tuwing napapanood namin ang telenovela, pero pinahintulutan ako nitong patuloy na tuklasin ang hiwaga at majikang napapaloob sa pusong tumataya at pinipiling mag mahal ng tapat at wagas.. totoo nga na ang tunay na pag ibig lamang ang magdadala saiyo sa pinakamamahal at nag-iisang kilalang tahanan ng puso mo.. at totoo din, na ang tunay na pag ibig ay hindi kailanman nagagawang kalimutan lang..

maybe, (just maybe) behind u-turns are what they also call "endless"...
just mabye..101510friday

No comments:

Post a Comment