Saturday, October 9, 2010

sophiasWHEEL

darating si prince charming...
magigising si snowwhite..
mag diriwang ang forest creatures...
darating ang mga bagong bisita..
aalukin si snowwhite ng mansanas..
tatanggapin muli..
kakagat..
at muling hihiga sa babasaging kabaong niya..

ulitin ng tatlong beses..

100810friday

No comments:

Post a Comment