Tuesday, July 26, 2011

irisEYES :)

basahin na parang nakikita ninyo akong malayang tumatako/lumilipad dahil sa araw na ito,
isang taon ng tumatakbo ang MYAngligaw..
-------------------
Pilosopong Komikero: hirap ka na ngang huminga, takbo ka pa ng takbo...
(habang nagtatalo sa lrt)
-----------------

dahil ang totoo, sa pagtakbo ko lang buong tapang kayang sabayan ang pagdaan ng panahon.
sa pagtakbo ko lang nararamdaman na kayang kaya kong salungatin ang kapos na pag hinga ko.
sa pagtakbo ko lang nararamdaman na kaya kong harapin ang lagay ng buhay ko ngayon.
sa pagtakbo ko nararamdaman na kayang kaya kong labanan ang ikot ng oras. 

dito, naipipikit ko ang mata ko at buong-buo kong nararamdaman na malaya ako.
dito, nagagawa kong tingnan ang finish line na (may luha man) may matamis pa rin na ngiti.

sa pagtakbo ko nararamdaman na biyayang maituturing dahil naranasan kong mahalin,
at lalong naranasan kong magmahal ng totoo.

------
kamakailan lang ay sinagot ng langit ang isang taon ko ng kahilingan.. hindi man ito buo, taos puso ang pasasalamat na iniiaalay ko..

sapat na para sabihin ko sa langit na handa na ako..


ngayon, mamaya, bukas, o sa susunod na araw,

anytime LORD, be my guest.. :)

072611tuesday (masaya ako.. really.. :) )


the best songs to listen to when one is running is something that would make one fall in love with God, life, people, everything about love and its in-betweens. 
eat.pray.love.run.and love some more. - MYAngligaw2011

One Republic - Good Life Mp3
Mp3-Codes.com

special credits go to SingingHaven for introducing me to this song :)
supper thanks :)

No comments:

Post a Comment