Friday, February 18, 2011

manilaMOON

full moon sa bagong langitin front of a row of food chains
Berdeng Ibon went down to memory lane

kapag greenwich naaalala ko ang Rubbing alcohol
kapag red ribbon naaalala ko ang Tinapay ng buwan
kapag araneta coliseum naalala ko ang  Macaroni


ikaw Mya,
sinong naaalala mo sa chowking?
from where i sleep.. my artMOON  


the best things in life are free... :)121811friday

No comments:

Post a Comment