Saturday, August 14, 2010

sweetDREAMS

tonight,
i pray
please God
have good dreams
come my way

i want to see the the colors of the night
meeting dawn

ang luha ng bukang liwayway
sa mga dahon ng bulaklak

the mountains
as it welcomes the sun

ang amoy ng sinangag
daing at itlog na maalat

i want to dream of children
with the sound of their giggles and their sweetest smiles

ang tinig ng mga batang
walang sawang magbahagi ng mga kwento nila

dream of tunasetti and rocky road freeze
of long talks and lifes mussings

gusto kong managinip na yakap ang hangin
kasama ang mga buntonghiningang masaya at malalim

the feel of sand touching my feet
sandcastles, shells, beaches, cottages and tong its

ang tunog ng piano at gitara
pati na rin ang tinig ni Musika

of running with the wind
and floating freely with the waves

counting and waiting some more
holding on but also moving on

gusto kong managinip na ipipikit ko ang mata
kasama ang pag asa na darating na siya

of sunshines and daisies, dandelions and rain
of mylight and i smiling like without traces of pain

dreamcatchers up my bedside
i beg thee please please

081310friday

No comments:

Post a Comment