Friday, July 16, 2010

dwellingPLACE

sa tapat ng lugar namin ay simbahan ni St. Francis of Assisi. ito ang isang bagay na nagpapasaya sa akin sa bagong langit ko. napapasaya ako nito.. may pagkakataon ako na dumaan at magpahinga doon. sa mga oras na nasa loob ako nito, pakiramdam ko nasa naga lang ako.  pakiramdam ko, malapit lang kayo.

isa ito sa lagi kong ipinagpapasalamat.  at least, walang araw na dumadaan na hindi ako ngumingiti.

miss ko na kayo.peace be with you baleigh.
peace be with you chubs.
peace be with you RuSs.
071610friday

No comments:

Post a Comment